Vše pro zdraví a spokojenost našich klientů

Podávání vysokých dávek vitaminu C v ordinacích Zdraví-fit, s.r.o.

Vitamín C (kyselina askorbová) se podílí na řadě biochemických dějů v lidském organizmu. Je pro organismus nezbytný a lidské tělo si jej nedokáže vytvořit. Obsažen je zejména v zelenině a ovoci. Vstřebávání ze střeva je omezené, ale naprosto dostatečné pro běžnou potřebu těla a koncetrace vitaminu C v krvi a ve tkání se adekvátně nezvýší ani při polykání velkého množství vitaminu C. Při pestré stravě s dostatkem zeleniny a ovoce u běžného člověka není třeba dodávat vitamin C žádným způsobem, ani potravinovými doplňky.

Doporučená běžná denní dávka je 100mg na den pro člověka o hmotnosti 70kg, tzn. 1.4 mg/kg/den.

Proč nelze podávat vysoké dávky perorálně (ústy, polykáním tablet)?

Podávání vitaminu C ve vysokých dávkách podaných perorálně může působit různé nežádoucí účinky, může ovlivnit vylučování celé řady léků, může způsobit vznik ledvinných kamenů ve vtěší míře než nitrožilní podání (oxaláty se vstřebávají ze střeva, vznikají z nevstřebaného vitaminu C). Již dávky nad 500mg/den mohou způsobit poruchy zažívacího traktu (nadýmání, pálení žáhy, průjmy), obtíže s močením. Vitamin C reaguje s mnoha léky, neměl by se podávat společně s vitaminem B12, zvyšuje vylučování některých, přesněji tricyklických, antidepresiv. Vitamin C může u některých osob vést ke kumulaci nevázaného železa ve tkáních a kůži, dráždění sliznic. Za určitých okolností (zejména při současném užívání solí mědi a železa) může působit prooxidativně a stimulovat reakce volných radikálů, které mohou působit mutagenně a neurotoxicky.

Indikace schváleny v České republice jsou pouze léčba a prevence nedostatku vitamínu C (hypovitaminóza).

Vitamin C není indikován k jiným než výše uvedeným léčebným účelům, ani k preventivním účelům.

V žádném případě není indikován pro léčbu nádorového onemocnění, a to ani ve formě podpůrné léčby. Neproběhla žádná studie, která by potvrdila účinnost vitaminu C u onkologických pacientů a nepodporují to ani žádná klinická data.

Ačkoli může tedy zvýšit kvalitu života pacientů (zejména onkologických), nelze vitamin C považovat za lék na rakovinu.

Některé práce hovoří o preventivním nitrožilním podávání vitaminu C pro zlepšení imunity. Toto není potvrzeno, ale bylo používáno i v minulosti od 60.let 20.století v různých dávkovacích schématech. Nejčastěji to byli zdravotníci, kteří po vyzkoušení obvykle hájili pozitivní efekt. V současnosti je obvykle prezentováno dávkovací schéma 0.1 – 0.2 g/kg tělesné hmotnosti (cca 7.5 g) na podzim a na jaře 1xtýdně po dobu 1 měsíce.

„Zastánci“ nitrožilního podávání vitaminu C podporují i „léčebné“ podávání při chorobách, jejichž příčinou může být oxidativní stres (chronické záněty, oslabení imunitního systému, porucha hojení, únava) v dávkách 7.5-15 g týdně do odeznění příznaků onemocnění. Ani tato indikace nebyla nikdy potvrzena a nelze ji považovat za léčbu.

Pro zvýšení kvality života a snížení nežádoucích účinků po léčbě chemoterapií se podává 100mg na jeden kg tělesné váhy pacienta. Několik studií potvrdilo lepší snášení chemoterapie, prodloužení doby postupu nádorového onemocnění, zvýšení celkové doby přežití a méně nežádoucích účinků (Vollbracht, 2011; Welsh, 2013) na dávkách 15g 2xtýdně, dávka se z týdne na týden navyšuje vždy o 15 g až na celkovou dávku 1 g/kg tělesné hmotnosti. Např.: dle Welshe 1 – 3 měsíce v rámci chemo/radioterapie, poté se postupně vysazuje a pokračuje se v době remise dávkou 0.1-1.0 g/kg 1xtýdně. K dosažení údajného cytotoxického efektu je potřeba dávkování 1g/kg nejčastěji dvakrát týdně.

Vyšší dávky vitaminu C by neměly užívat osoby s poruchou funkce ledvin.

Česká onkologická společnost vydala své stanovisko k podávání vysokých dávek vitaminu C. Dle posouzení České onkologické společnosti nejsou v současné době dostupná žádná data, která by prokazovala účinnost vysokých dávek vitaminu C u nemocných s nádory. Léky s antioxidační nebo prooxidační aktivitou mohou teoreticky působit proti růstu nádorových buněk, mohou však naopak růst nádorových buněk stimulovat. Navíc mohou interagovat s protinádorovými léky.

Zdravotnické zařízení Zdraví-fit, s.r.o. souhlasí s názorem České onkologické společnosti a souhlasí, že intravenózní aplikace vitaminu C není možné považovat za lék na rakovinu.

Pacientovi je v naší ordinaci podáván vitamin C ve vysokých dávkách nitrožilně jen na jeho vyžádání a po podepsání žádosti, informovaného souhlasu a prohlášení.

Toto podávání není hrazeno z prostředků zdravotního pojištění a kompletní aplikace stojí od 19.500,-Kč do 81.900,-Kč (záleží na hmotnosti pacienta a dávkovacím schématu). U jednorázového podání dávky 7.5g v nitrožilní infúzi je to 800,-Kč.

! NEJEDNÁ SE O LÉČEBNOU METODU ! Dle současného stavu poznání.

Vitamin C - intravenózní léčba vysokými dávkami, Státní ústav pro kontrolu léčiv


MUDr. Jan Kolář